Do you have any questions?

Contact Us

by phone, email or fill out the contact form.

IDENTIQ spol. s r. o.
Jánošíkova 8494/15D
010 01 Žilina

Company ID: 46 053 361
VAT ID: SK2023208462

Spoločnosť IDENTIQ spol. s r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 54332/L.

kontakt zilina

Send us project details and we will make you a quote.

Contact Form

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na +421 948 941 942, info@identiq.sk alebo vyplňte kontaktný formulár:

Wait, form is loading...